VTD khảo sát tư vấn khi khách hàng có nhu cầu sữa chữa nhà , nâng cấp nhà, cải tạo công trình.

VTD sẽ đưa ra phương án cải tạo và sửa chữa tối ưu nhất cho khách hàng.

Trước khi sữa chữa,nâng cấp
Sau khi sửa chữa,nâng cấp